snautseri, pippuri & suola
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Snautserikerho ry, Finlands Schnauzerklubb rf
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.ssnk.fi/?kasvattajat/pentueet.htm
PEVISA-ehdot Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa
Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
BROZEN'S SEIKO JAANA HALIKKO 3 2 01.08.2022 19.09.2022 1400 € Kyllä¹
Yhteensä 1 pentue, 5 pentua

¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.