chow chow
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Chow Chow yhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://www.chowchow.fi
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärnivelkuvauslausunto, sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkkatuloksen D saanut koira voidaan parittaa tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärtuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Diagnoosin entropion/trichiasis ja/tai ektropion/makroblepharon saanut koira on paritettava näiden sairauksien suhteen terveen koiran kanssa. Kortikaalista kataraktaa tai posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 50 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
VUORENVARMAN VAHVELAINEN NOORA SASTAMALA 1 1 26.10.2022 14.12.2022 2300 €
Yhteensä 1 pentue, 2 pentua