itäeuroopanpaimenkoira
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry
Rotukerho Suomen VEO ry
Rotujärjestön pentuvälitys
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus-, VA- ja LTV-lausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 2. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 12,5 % viidestä sukupolvesta laskettuna.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
EMPIRES DAWN TURTIAINEN JENNI KOUVOLA 1 - 17.05.2024 05.07.2024 1650 €
Yhteensä 1 pentue, 1 pentu