amerikankarvatonterrieri
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Suomen Terrierijärjestö - Finlands Terrierorganisation ry
Rotukerho Suomen Amerikankarvatonterrierit ja Rottaterrierit ry
Rotujärjestön pentuvälitys http://sakate.net/1_28_pentuv-litys.html
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Pentueen rekisteröinnin ehtona on, että vanhemmilla on astutushetkellä voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.

Mikä on PEVISA?
Rotukohtaiset erityisehdot Pienennä Näytä lisää

Karvallisen ja karvattoman muunnoksen väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Amerikankarvatonterrierin ja amerikanrottaterrierin väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi ilman poikkeuslupaa, Näiden rotujen risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään amerikankarvatonterriereiksi oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.


Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
UNICOMETA'N FORSS-SAARINEN PIA ORIMATTILA 1 2 27.11.2022 22.01.2023 1900 €
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua