lyhytkarvainen unkarinvizsla
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Saksanseisojakerho ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.saksanseisojakerho.fi/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Astutushetkellä tulee koirilla olla virallinen lonkkanivelen lausunto, rekisteröinnin raja-arvona lonkkakuvausaste C. Rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 21 pentua, raja-arvon ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
RYYNÄSVAARAN SMURA MARTTA 3 2 02.02.2023 23.03.2023 1000 €
Yhteensä 1 pentue, 5 pentua