pienimünsterinseisoja
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Saksanseisojakerho ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.saksanseisojakerho.fi/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Astutushetkellä tulee koirista olla virallinen lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 21 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Koiralla tulee ennen toista astutusta olla vähintään 3. palkinto KAER-kokeesta. Myös vastaava ulkomainen metsästyskoetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon pohjalta.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
Ei kennelnimeä BERGMAN KALLE GETA 2 1 16.06.2023 12.08.2023 1550 €
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua