isomünsterinseisoja
Rotumääritelmä
Jalostuksen tavoiteohjelma Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma?
Rotujärjestö Saksanseisojakerho ry
Rotujärjestön pentuvälitys https://www.saksanseisojakerho.fi/
PEVISA-ehdot Pienennä Näytä lisää

Astutushetkellä tulee koirilla olla virallinen lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 21 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Pentujen vanhemmilla tulee olla vähintään KAER=kanakoirien erikoiskoe 3-tulos ennen astutusta. Vastaava ulkomainen koetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella.

Mikä on PEVISA?

Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.

Kennel Kasvattajat Kotipaikka Uroksia Narttuja Syntynyt Luovutus Hinta Jalostussuositus
KUURANKORVEN KANKKUNEN ARTO KUOPIO 1 2 31.01.2023 21.03.2023 1500 €
Yhteensä 1 pentue, 3 pentua