sileäkarvainen noutaja

Sileäkarvainen Noutaja

Tietoja rodusta
Rotu: 121 sileäkarvainen noutaja
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen sileäkarvaiset noutajat ry, Finska flatcoated retrieverklubben rf
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.flatti.net/
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. PRA:ta, gRD:ta, tRD:ta tai perinnöllistä kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä; poikkeuksena linssin etuosan saumalinjan katarakta ja muu vähämerkityksellinen kaihi.

Ei kenneleitä