pohjanpystykorva

Pohjanpystykorva

Tietoja rodusta
Rotu: 276 pohjanpystykorva
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Suomen Pystykorvajärjestö - Finska Spetsklubben ry
Rotujärjestön pentuvälitys: https://spj.fi/
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Koiran on silmätutkimushetkellä oltava täyttänyt 12 kk ja silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, tRD:ta tai PHTVL / PHPV –sairauden asteita 2 - 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Silmätutkimustuloksen PHTVL/PHPV aste 1 tuloksen saaneelle koiralle ja mRD-diagnoosin tai gRD-diagnoosin saaneelle koiralle on käytettävä ko. sairauden suhteen tervettä parituskumppania. Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1 ja astetta 1 sairastavalle on käytettävä parituskumppania, jonka polvilumpioluksaatiotulos on 0. Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25% seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedossa olevat esivanhemmat. Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Se pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan. Koiran on astutushetkellä oltava vähintään 24 kk ikäinen.

Ei kenneleitä