bokseri

Bokseri

Tietoja rodusta
Rotu: 144 bokseri
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Bokseriyhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.bokseriyhdistys.fi/6
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, selkälausunto (SP) ja astutushetkellä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos, Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1. Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12kk ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk. Uroksen pitää astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen. Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella (doppler, aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus.

Ei kenneleitä