rottweiler

Rottweiler

Tietoja rodusta
Rotu: 147 rottweiler
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Rottweileryhdistys - Finlands Rottweilerförening ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.rottweiler.fi/jalostus-kasvatus/pentuvalitys/
PEVISA-ehdot: 31.12.2021 saakka: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärnivellausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvoina on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Jos koiralla on todettu perinnöllinen katarakta, GRD, TRD, PRA, PHTVL/PHPV-sairauden asteet 2-6, entropium tai ektropium, ei koiran jälkeläisiä rekisteröidä. Kuitenkin jos koiralla on todettu muu vähämerkityksellinen kaihi, on se paritettava perinnöllisen kaihin suhteen terveen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu MRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Pentujen vanhemmilla pitää lisäksi astutushetkellä olla luonnetestitulos tai MH-kuvaus. Keskeytettyjä suorituksia ei hyväksytä. Yksittäisen koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä sen elinaikana saa olla korkeintaan kuusikymmentä (60). Viimeinen sallittu pentue voidaan rekisteröidä kokonaisuudessaan. Koiran tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kuukautta. 1.1.2022 alkaen: Rekisteröinnin raja-arvoina on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärnivellausunto. Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmälausunto on voimassa 24kk. Yli seitsemän vuoden iässä annettu silmälausunto on voimassa koiran eliniän. Pentueen vanhemmilla pitää lisäksi astutushetkellä olla luonnetestitulos tai MH-kuvaus. Keskeytettyjä suorituksia ei hyväksytä. Yksittäisen koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä sen elinaikana saa olla korkeintaan kuusikymmentä (60). Viimeinen sallittu pentue voidaan rekisteröidä kokonaisuudessaan. Koiran tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kuukautta.

Kennel ▼Kasvattaja(t)KotipaikkaPennutSyntynytLuovutusHintaRotuyhdistys
Ei kennelnimeäHIETAMÄKI MARKKUJÄMIJÄRVI3 urosta, 2 narttua1.7.202119.8.20211700 €
 
Yhteensä1 pentue, 5 pentua