samojedinkoira

Samojedinkoira

Tietoja rodusta
Rotu: 212 samojedinkoira
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Suomen Samojedinkoirayhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://samy.fi/fi/pentuja/pentulista
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 18 kk vanhempi. 1.1.2019 alkaen Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti c-lonkkaista käytettäessä yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulee olla astutushetkellä vähintään 101.

Ei kenneleitä