australianpaimenkoira

Australianpaimenkoira

Tietoja rodusta
Rotu: 342 australianpaimenkoira
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Australianpaimenkoirat ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.australianpaimenkoirat.fi/
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kk. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu iris coloboma, PRA, perinnöllinen kaihi, CEA, geograafinen RD tai totaali RD. Diagnoosi muu vähämerkityksellinen kaihi ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD tai iris hypoplasia, on se paritettava kyseisen muutoksen osalta terveen koiran kanssa.

Ei kenneleitä