italianvinttikoira

Italianvinttikoira

Tietoja rodusta
Rotu: 200 italianvinttikoira
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Suomen Vinttikoiraliitto ry
Rotujärjestön pentuvälitys: https://sicry.fi/italianvinttikoira/pentuvalitys/
PEVISA-ehdot: Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto sekä silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kk. Ulkomaalaisia uroksia koskee poikkeuslupa eikä niiltä vaadita silmä- tai polvitutkimustuloksia. Tämä ulkomaalaisia uroksia koskeva poikkeuslupa koskee 1.1.2016 alkaen tapahtuneissa astutuksissa korkeintaan kahta Suomeen rekisteröityä pentuetta/uros.

Ei kenneleitä