berninpaimenkoira

Berninpaimenkoira

Tietoja rodusta
Rotu: 45 berninpaimenkoira
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://sennenkoirat.net/site/pentuelista
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Ei kenneleitä