bullmastiffi

Bullmastiffi

Tietoja rodusta
Rotu: 157 bullmastiffi
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Bullmastiffit ja Mastiffit ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.mastiffit.com/8
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Röntgenkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D sekä kyynärniveldysplasian aste 1. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B kanssa tai yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon on oltava vähintään 101. Uroksella ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ei kenneleitä