kuvasz

Kuvasz

Tietoja rodusta
Rotu: 54 kuvasz
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Unkarinpaimenkoirat ry
Rotujärjestön pentuvälitys: https://www.unkarinpaimenkoirat.fi/pentuvalitys/pentueet/kuvaszpentueet/
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassaoleva silmätarkastuslausunto. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi. Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C.

Ei kenneleitä