leonberginkoira

Leonberginkoira

Tietoja rodusta
Rotu: 145 leonberginkoira
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Suomen Leonberginkoirat ry, Finlands Leonberger rf
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.leonet.fi/site/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=58
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Uroksella ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 50 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. 1.1.2018 alk. 40 pentua

Ei kenneleitä