rhodesiankoira

Rhodesiankoira

Tietoja rodusta
Rotu: 146 rhodesiankoira
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Ridgeback-yhdistys - Finska Ridgeback-föreningen ry
Rotujärjestön pentuvälitys: https://www.ridgeback.fi/39200
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus-, LTV- ja spondyloosilausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.

Ei kenneleitä