bernhardinkoira, pitkäkarvainen

Bernhardinkoira, Pitkäkarvainen

Tietoja rodusta
Rotu: 61.2 bernhardinkoira, pitkäkarvainen
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Bernhardinkoirayhdistys ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.bernhardinkoirayhdistys.fi/pentuvalitys/
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Vuoden 2019 alkaen kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ei kenneleitä