suursnautseri, musta

Suursnautseri, Musta

Tietoja rodusta
Rotu: 181.1 suursnautseri, musta
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Suomen Suursnautserikerho - Finlands Riesenschnauzerklubb ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.suursnautseri.fi/jalostus_ja_terveys/pentulista/
PEVISA-ehdot: Pentueen vanhemmilla pitää olla ennen asututusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C.

Ei kenneleitä