gordoninsetteri

Gordoninsetteri

Tietoja rodusta
Rotu: 6 gordoninsetteri
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ry
Rotujärjestön pentuvälitys: http://www.kanakoirakerho.fi/content/gordoninsetteripentueet-0
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. Pentujen vanhemmista vähintään toisen tulee olla rdc4-PRA ja CCA-geenitestien osalta vapaa (clear). Jos toinen vanhemmista on sekä rcd-PRA että CCA geenitesteissä vapaa, toista vanhempaa ei ole välttämätöntä geenitestata.

Ei kenneleitä