karkeakarvainen saksanseisoja

Karkeakarvainen Saksanseisoja

Tietoja rodusta
Rotu: 98 karkeakarvainen saksanseisoja
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Saksanseisojakerho ry
Rotujärjestön pentuvälitys: https://www.saksanseisojakerho.fi/
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua, joista alle 4 vuotiaana enintään 20 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Ei kenneleitä