weimarinseisoja, lyhytkarvainen

Weimarinseisoja, Lyhytkarvainen

Tietoja rodusta
Rotu: 99.1 weimarinseisoja, lyhytkarvainen
Rotumääritelmä: pdf
Rotujärjestö: Saksanseisojakerho ry
Rotujärjestön pentuvälitys: https://www.saksanseisojakerho.fi/
PEVISA-ehdot: Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 21 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Ei kenneleitä