pitkäkarvainen saksanseisoja

Pitkäkarvainen Saksanseisoja

Tietoja rodusta
Rotu: 117 pitkäkarvainen saksanseisoja
Rotumääritelmä: pdf
Jalostuksen tavoiteohjelma: pdf
Rotujärjestö: Saksanseisojakerho ry
Rotujärjestön pentuvälitys: https://www.saksanseisojakerho.fi/
PEVISA-ehdot: Astutushetkellä tulee koirilla olla virallinen lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste B. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 21 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 36 kuukautta vanhempi. Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla vähintään 3. palkinto KAER-kokeesta. Ulkomaisilta jalostusuroksilta hyväksytään vastaava ulkomainen metsästyskoetulos rodun suomalaisen jalostusneuvojan lausunnon pohjalta.

Ei kenneleitä